Tryk "Enter" for at gå til indhold

Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt…

Første år med opsamling af regnvand er – næsten – gået. Resultatet taler dog allerede sig tydelige sprog: succes! KÆMPE SUCCES!!!

Opsamling af regnvand

Måske det burde være en logisk tanke, at det giver god mening at bruge rengvand til vanding. Regnvand er trods alt gratis, hvorimod det koster penge at åbne vandhanen.

En vandtank koster dog penge. Selv en lille tønde til opsamling af regnvand koster nemt et par tusinde kroner. Og en stor, nedgravet, vandtank er både dyr og kræver opgravning af haven. Dertil kommer tilslutning af regnvandstank – eller rengvandstønde – til nedløbsrør.

Når man skimter sin regning fra vandværket, så er vand fra vandhanen ganske billigt.

Afhængig af, hvem der leverer ens vand – og hvor man bor i Danmark – så er prisen for vand forskellig. Gennemsnitligt koster vand 7 kroner. Vi betaler 7,5 kr. pr. m3 inkl. moms.

Prisen for vand er dog ikke det eneste man betaler i Danmark for sit vand. Til prisen for vand skal tillægges bidrag til staten på 7,73 kr pr. m3 vand for brug af rørsystemer. Dertil kommer et drikkevandsbidrag (kvalitets sikringsbidrag) på 0,24 kr. pr. m3 vand.

Hvad koster rent drikkevand?

Begge bidrag fremgår ligeledes af vandregning. Prisen for rent drikkevand bliver dermed – for os – 15, 47 kr. pr. m3.

Rent vand fra hanen er ganske enkelt temmelig billigt, når man kun kigger på leveringsprisen. Leveringsprisen er dog kun en lille del af prisen, som der betales for at kunne åbne vandhanen i Danmark. Til regnestykket skal også regnes spildevandsafledning, som kommer på en anden regning og fra et andet firma.

Ligesom prisen for vand, så varierer spildevandsafledning fra kommune til kommune – eller rettere sagt afhængig af det selskab, som håndterer spildevandet. Vi betaler 51,1375 kr. pr. m3 i spildevandsafledning.

For vores vedkommende, så betaler vi altså 66,6075 kr. pr. m3 vand, når både levering, afledning og statstilskud lægges sammen. Dertil kommer nogle årlige faste takster, men de varierer ikke afhængig af besparelse eller ej – og er derfor ikke taget med i regnestykket.

Tilføjes til regnestykkes skal desuden, at der betales for samme antal kubikmeter leveret vand, som afledt vand. Der er altså ingen besparelse på afledning af spildevand, trods vand fra hanen bruges til vanding – eller hældes i kloaken hos naboen.

Kan det betale sig?

Pyha! Sikke mange tal. En pris på 66,6075 for vand gjorde ærligtalt ikke mig mere overbevist om, at en vandtank var en god ide.

Jeg var ærligt talt temmelig spektisk på ideen, da Martin kom og foreslog nedgravning af en vandtank.

Helt ærligt! En vandkande på 10 liter kan fyldes temmelig mange gange, før der er sparet én kubikmeter vand – og dermed 66,6075 kr. Trods jeg er bedre til sprog end matematik, så ved jeg da at en kubikmeter er 1000 liter vand. En 10 liters vandkande kan altså fyldes 100 gange før der er sparet en kubikmeter vand.

Nu skulle vi – som Martins pointe var – alligevel til at nedgrave nedløbsrør. Tidligere var regnvand fra taget blot blevet sprøjtet udover græsplænen, hvormed haven udviklede sig til et sumpområde i efteråret.

Nymølle er en gammel gård – eller rettere sagt gammelt bageri – fra 1897 og regnvand er ikke tilslutte kloaksystemet. Hvilket desuden er ganske normalt for gamle bygninger. Især gamle landejendomme.

Og med de større og større nedbørsmængder vi får i Danmark – specielt i efterår- og foråsrsmåneder – så bliver denne løsning på regnvand kun til størrre og større gene.

Vandtank til opsamling af regnvand

Martin og jeg har desuden en temmelig stor have, så der bruges helt sikkert mere end 100 fulde, 10 liters, vandekander til vanding af haven.

En vandmåler på den udendørsvandhave – og måling i et år – kunne naturligvis have tegnet et eksakt billede af besparelse. Der var dog ikke tid til et år med måling. Der skulle laves en bedre løsning på regnvandet.

Som vi får anlagt mere og mere af haven, så vil forbruget af vand til vanding af haven også stige. De estimater Martin havde regnet sig frem til, tegnede da også et billede af besparelse.

Vi valgte derfor at anskaffe en vandtank til opsamling af rengvand, trods en faskine havde været billigere løsning på vores regnvandsudfordringer. I hvert fald i etablering – fremtidig besparelse hjælper en faskine ikke til.

opsamling af regnvand vandtank

Læs om nedgravning af regnvandtank her

Besparelse ved opsamling af regnvand

Vandtanken blev gravet ned i haven i løbet af sommeren 2018. Grundet den ekstreme tørke, som vi opleve i 2018, så blev tanken først fyldt med regnvand til efteråret. Den store glæde af tanken fik vi dermed ikke i 2018.

Vandtanken er på 2500 liter – eller 2,5 m3. For hvergang vi tømmer tanken, er der altså sparet 166,52 kr. Tanken skal dog helst ikke tømmes – og vil jo fyldes løbende, som det regner.

Vi har dog virkelig haft fornøjelse og stor glæde af tanken her i 2019. Nu – her i december – bruges der ikke rigtigt af tanken, men henover sommeren har tanken været flittigt brugt. Det viser også vores besparelse på vandmåleren.

Okay! 2019 er endnu ikke gået. Vi bruger dog ikke meget vand i december – udover det sædvanlige til tøjvask, bad, drikke osv. osv.

2017 og 2018 brugte vi samme mængde vand i december. Lægger vi dette til årsmålingen, så tegnes et estimat for 2019.

Helt præcis har vi sparet 40 m3 vand i 2019 sammenlignet med 2018. Det er pænt meget! Og svarer til en økonomisk besparelse på 2664,3 kr. siden vi har fået vandtanken til opsamling af regnvand.

Det kan betale sig!

2018 var sandt at sige et tørt år. Og vi vandede haven meget. 2019 var dog også tør og vi har vandet meget. Trods vandforbruget til vanding af haven – og dermed besparelse – skulle blive lidt mindre fremadrettet, så vil der fortsat være en pæn økonomisk besparelse.

Også trods besparelsen kun skulle blive det halve.

Når vi sammenligner de månederne vi boede på Nymølle i 2017 med samme måneder i 2018, så var vores vandforbrug næsten ens (overtog huset, maj 2017 – så kigger på maj-dec).

Intet tyder derfor på, at besparelsen 2018 vs. 2019 ikke kan tillægges vandtanken. At vi følte vi vande mere 2018 er nok mere en følelse – hvad vi vandede var de vedvarende planter. Alle etårige planter fik lov at gå ud, ligesom alt i køkkenhaven fik lov at klare sig selv – eller gå ud.

Vandtanken kosten 12.000 kr. og det er inklusiv pumpe og alt der skal bruges i forbindelse med vandtanken. Tilføjes skal knap 1.000 kr. til elektriker for at lave stik til pumpen i vandtanken.

Hvad der ikke er tilføjet i prisen, er udgiften til de rør der blev gravet ned til transport af regnvandet. Præcis ligesom udskift af nedløbsrør ikke er tilføjet. Dette skulle jo skiftes/ændres uanset vandtank eller faskine.

Med andre ord, så er vandtanken tjent ind i løbet af 5 år. Det er da ikke en tosset investering. Endnu mindre, når vi formentlig kun kommer til at bruge mere vand i haven til vanding – som haven bliver anlagt og der kommer flere blomster.

For os kunne det altså rigtig godt betale sig med en vandtank. Vi vander dog også meget, ligesom vi har mange krukker med blomster. Og fra 2024 vander vi gratis. Dejlig tanke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *