Tryk "Enter" for at gå til indhold

Tid til at plante hæk i haven

Trods kortere dage, så er november det perfekte tidspunkt til forberedelse til hæk – og sidenhen til plantning af hæk…

Forberedelse til hæk

Før ny hæk kan plantes, så skal gøres klar til platning af hæk.

Måske er der hegn, som først skal fjernes. Måske er der buske og planter, som skal graves op. Måske er der græs, som først skal graves væk. Helt sikkert er det, at jorden skal graves – og dermed løsned grundigt før platning af hæk.

Det er netop forberedelse til hæk, som vi har brugt weekenden på.

Faktisk har vi været igang allerede forrige weekend, hvor der blev spændt rettesnor ud til hækken – det gør plantning så meget lettere. Og det hjælper til at sikre en lige hæk, når der plantes efter en rettesnor.

Del arbejdet op i etaper

Forberedelse til hæk behøver ikke gøres samme dag, som der plantes. Det ville næsten også være umuligt at nå. Faktisk er de mange forberedelser til plantning af hæk med til at gøre platning af hæk en rigtig god efterårsopgave – samtidigt med at hæk bedst plantes i november og december.

Indskyder lige: Når der vel at mærke er tale om barrodsplanter. Barrods hækplanter plantes bedst i november og december, hvor planten er i dvale. Undtagelsen er stedsegrønne hækplanter, som bedst plantes i maj.

Pointen er at forberedelse til hæk er et projekt, som man kan gå til og fra. Tage et par timer den ene dag og igen et par timer den næste dag – som det nu passer ind i mellem regnbyger, såvel som passer ind i de kortere dage.

Det bliver bare tidligere og tidligere mørkt på denne årstid. Skal der nåes andre ting i haven, huset – eller sågar bare familien og livet – så er det svært at nå alting på en dag. Sådan er det bare.

Derfor er det netop skønt med et haveprojekt, som man let kan gå til og fra. Og forberedelse til hæk er virkelig et af disse projekter, som nemt kan strække sig over flere uger.

Første del af forberedelse til hæk

forberedelse til hæk

Når rettesnor er spænt ud og naturligvis tidligere buske, planter og anden beplantning er fjernet, så er første trin i at gøre klar til planting af hæk, at få fjernet græs og ukrudt i en 30 cm rende.

Nogle steder rådes det godt nok til at fjerne græs og ukrudt i 40 cm på hver side af hække. Det kommer senere. I første omgang fjernes kun græsset i 30 cm bredde – svarene til 1-2 spadestik.

Der skal endelig ikke bruges tid på at køre græstørvene væk. Blot vip græstørvene op ved siden af renden.

Et hurtigt råd: Tænk rettesnor, som den ene side af rensen – ikke midten af renden. Og vip græstørv op på siden, hvor rettesnoren er – dermed er der plads til at jorden nemt kan graves op på modsatte side.

Græstørvene skal bruges igen, lige om lidt. Når hullet er gravet i to spadestik dybde, så vippes græstørvene ned i bunden af hullet – med rødderne opad. Derved formulder græstørvet hurtigt nede i jorden, hvor det samtidigt giver massevis af næring til de nye hækplanter.

Vigtigst af alt, der tiltrækker massevis af regnorme. Der er nemlig rigtig meget næring for regnorme i sådan et græstørv. Og regnorm i jorden er godt! Regnorm graver huller i jorden, så vand kan løbe væk og ligeledes, så vand kan komme nedtil rødderne.

Dernæst skal der graves!

Når græstørvene er væk, så skal der graves ud til hækken. Der graves en rende på 1-2 spadestik dybde.

2 spadestik er det vi sigter efter, men visse steder kan jorden være besværligt at grave – og her kan nøjes med 1 spadestik.

Er jorden meget tung og stampet sammen, så er det letteste at grave i etager. Altså nøjes med at grave 10-15 cm ned, af gange.

gravning grave græs

Jorden er temmelig stampet, hvor vi skal have planten ny hæk. Derfor graves på denne måde. Spaden stikkes i jorden. Der trædes på spaden, så den kommer 10-15 cm i jorden og jorden graves op i en bunke langs renden.

Sådan fortsætter vi hele vejen til enden, før vi starter forfra med 10-15 cm.

Det gør også at man får en bedre arbejdsstilling. Og dermed skåner kroppen mere, hvilket altid er godt at have i tankerne.

Gravede vi 2 spadestik dybde med det samme – Altså 30-50 cm dybde –så ville vi konstant stå i en dårlig stilling, foroverbøjet i hullet. Og konstant skulle løfte jord fra et 30-50 cm dybt hul. Av min ryg!

Spred arbejdet over flere dage

Det giver vist næsten sig selv, at det er nemt at sprede ovenstående opgaver over flere dage – eller endnu bedre flere uger.

Endnu en fordel ved at sprede arbejdet over flere dage, er også at kroppen skånes langt mere – end at hive en weekend ud af kalenderne og bare køre hårdt på.

Når der skal plantes hæk, så er det ofte mange meter, som skal plantes. Denne gang handler det om 60 meter hæk. Sidst vi plantede hæk var det 150 meter bøgehæk vi plantede.

Læs om plantning af bøgehæk her

Når hækplanterne er kommet, så skal de naturligvis i jorden forholdsvis hurtigt. Fra levering af hækplanter, så bør planterne i jorden indenfor 5 dage.

Lad planterne ligge i de plastposer, som hækplanterne leveres i – derved holdes fugten omkring rødderne.

Med rette forberedelse til hæk, så går plantearbejdet ganske nemt. Sidst plantede vi 150 meter bøgehæk på 1,5 dag – vel at mærke vinterdage, hvor det hurtigt bliver mørk.

Sidste del af forberedelse til hæk

Når jorden er gravet, så vil det formentlig overraske mange, så skal hullet fyldes igen. Mange vælger at springe dette trin over, og tænker det er lettere at stille hækplanterne i jorden og fylde jord på – sludder! Det er langt mere besværligt.

Korrekt forberedlese til hæk handler om at løsne jorden, så en spade kan vippe jorden til side – og der kan arbejdes fremad med plantning i etaper.

Når renden er gravet, så vip først græstørvet ned i bunden af renden – med rødderne opad – som tidligere nævnt. Dernæst fyldes renden med jord, som er iblandet kompost.

Har man ikke kompost – og ikke kan hente kompost på ens genbrugsplads – så kan købe champost jordforbedring. Måske der findes andre mærker end champost, som laver jordforbedring til billigere penge. Kender det ikke, bruger selv kompost.

2 dele jord til 1 del kompost giver god næring til hækplanterne. Det er samme blanding, hvis der bruges jordforbedring.

Nu er der klar til plantning af hæk. Når hækplanterne kommer, så kan der – i den nu meget løse jord – graves en skovfuld jord væk, hvor første plante stilles. Med en spade skubbes jorden i renden henomkring hækplanten og dermed er der plads til næste hækplante. Sådan arbejdes der fremad, indtil alle hækplanter er kommet i jorden. Ganske nemt.

Når der er kommet nogle hækplanter i jorden, så tages en pause – og her trædes jorden omkring hver plante let fast omkring hækplanten. Når der er blevet plantet en længere række hækplanter, så er det en god ide at vande jorden godt igennem.

Efter planting af hæk

Når hækplanterne er i jorden, så kan man begynde at kigge på om der skal fjernes 20 cm græstørvn – og ukrudt – på hver side af hækken. Ingen grund til at gøre det tidligere. Det er frøst og fremmest dejligt at have græsset at gå på, når der arbejdes – specielt hvis der skulle komme regn, hvormed man ellers hurtigt arbejder i et mudderhul.

Tænk desuden på at størstedelen af plantearbejdet med platning af hæk foregår på knæene. Det er bare rarere at sidde på græs, end i et mudderhul.

Græsset er desuden i dvale nu, og begynder først at gro ved temperaturer over 10 grader – engang tidligst i marts. Nok nærmere april. Der er altså masser af tid i januar, februar og marts til at få gravet lidt mere græs væk omkring hækplanterne – hvis man mener det er nødvendigt.

Fjernes græsset ikke i 40 cm langs hækken, på hver side, så er det ekstra vigtigt at være over græsset med klipning og kantskærer. I hvert fald de først par år, så græsset ikke gror ind i hækken og begynder at tage næring fra de nye hækplanter – samme gælder det naturligvis for urkudt omkring hækplanter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *